poniedziałek, 30 sierpień 2021 16:30

Energia w Polsce: Zasoby naturalne, a odnowa środowiska z Zieloną Energią

Zielona Energia w Polsce Zielona Energia w Polsce fot: pixabay

Jakie są odnawialne źródła energii w Polsce? Każda osoba w jednostce czasu zużywa określoną ilość energii. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, człowiek zaczął zużywać jeszcze więcej naturalnych zasobów ziemi. Rozwój technologii związanej z konwersją energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej powoduje różnorodne konsekwencje. Wiążą się one ze źródłami energii odnawialnej. Zielona energia może spowodować odnowę środowiska.

 Naturalne paliwa w Polsce

Do naturalnych paliw w Polsce zalicza się paliwa stałe, takie jak: torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny; paliwa nuklearne: uran; paliwa gazowe: gaz ziemny; oraz paliwa płynne: ropę naftową, oleje opałowa, olej Diesla czy benzyna. Technologie związane z ich wydobycie są już w pełni znane i rozpoznane przez naukowców. Dzięki temu koszt ich eksploracji jest stosunkowo niski, dostępność spora, a energia skumulowana w jednostce masy i objętości, naprawdę duża. Wszystko to wskazuje na liczne zasoby naturalne jakimi dysponuje Polska. Wiążą się one ze źródłem odnawialnej energii. To przy jej wykorzystaniu ceny wymienionych surowców mogą znacznie maleć, a ich koszt wydobycia znacznie spadać. Zielona energia może sprawić, że część środowiska przestanie być tam bardzo zanieczyszczona. Dostępne w Polsce odnawialne źródła energii są związane z magazynowanie i samoodnowieniem się ich działania, wytwarzają elektryczność oraz ciepło. Należą do nich: wiatr, promienie słoneczne, biomasa, przepływ wody i wiele innych.

Zielona energia sposobem na kryzys

Energia elektryczna wytwarzana przez elektrownie znacznie zanieczyszcza środowisko. Problem ten dotyka całej Polski, są to takie paliwa kopalne jak: węgiel, ropa naftowa. Łatwo zauważyć jak szybko zasoby te nikną i przyczyniają się do wzrostu cen. Dzięki zielonej energii można łatwo temu zaradzić. Turbiny wiatrowe, fotowoltaika znacznie przyczyniają się do odnowy środowiska. Z czasem przy likwidacji coraz większej ilości elektrowni, środowisko może całkowicie odzyskać swoją równowagę.

Od wieku XIW nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania paliw naturalnych. Liczne badania i raporty wskazują, że na Ziemi nie będzie ropy naftowej już w roku 2050, gazu w 2060, a węgla w 2200 roku. Dlatego rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii jest kluczowy dla gospodarek poszczególnych krajów na świecie.

Rodzaje samoodnawialnej energi

Samoodnawiające się źródła energii to: promieniowanie słoneczne, rzucanie cienia, pobieranie energii ze zmniejszania temperatury, wykorzystanie wiatru w turbinach, przepływ wody, wewnętrzne ciepło Ziemi, biomasa. Właśnie w ten sposób tworzy się energia elektryczna. Najważniejsze jest jednak to, że jest ona samoodnawialna. Współczesne technologie potrafią również magazynować energię oraz wytwarzać ciepło.

Ostatnio zmieniany środa, 01 wrzesień 2021 16:56