Jakie są odnawialne źródła energii w Polsce? Każda osoba w jednostce czasu zużywa określoną ilość energii. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, człowiek zaczął zużywać jeszcze więcej naturalnych zasobów ziemi. Rozwój technologii związanej z konwersją energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej powoduje różnorodne konsekwencje. Wiążą się one ze źródłami energii odnawialnej. Zielona energia może spowodować odnowę środowiska.

PPA umowy publiczne dla alternatywnych źródeł energii wynoszą obecnie 43 proc. - pełnej mocy energetycznej, którą pobierają państwa w Europie. Wzrost inwestycji w fotowoltaikę następuje w zawrotnym tempie.

Strona 3 z 3